கண்ணீர் காலங்கள்

Eyes 

உன்னிடம் மனம் விட்டுப்பேச,
வம்பு பேசி அரட்டையடிக்க,
உன் தோள்சாய்ந்து ஆறுத‌ல் தேட‌,
க‌வ‌லை மறந்து
உன் க‌ர‌ம் ப‌ற்றி முத்த‌மிட‌,
ஆயிர‌ம் விச‌ய‌ங்க‌ள் உண்டு என்னிட‌ம்…

ஏக்க‌த்தின் எதிரொளியாய் நானிருக்க‌,
நிராக‌ரிப்பின் நெடுவுருவ‌மாய் நீயிருக்க‌,
விரும்பி வ‌ந்தாலும் வில‌கியே இருக்கிறாய்…

இட‌ம் மாறிய‌தால் உன் இத‌ய‌ம் மாறிய‌தோ?
க‌ண‌ப்பொழுது கோவ‌த்தில்
ந‌ம் ந‌ட்பும் காலாவ‌தியான‌தோ?

சோக‌ங்களை என் சொந்த‌மாக்கிவிட்டு
சென்ற‌தினால்,
என் ச‌ட‌ல‌ம் எரிந்து சாம்ப‌லாகும் வரை,
என் புல‌ம்ப‌லும் ஓய‌ப்போவ‌தில்லை.

அதுவ‌ரை, நீ எழுதிவிட்டுப்போன‌,
என் விழியோர‌ம் வ‌ழியும்,
க‌ண்ணீர் க‌விதைக‌ளை யார் வாசிப்ப‌து?

Advertisements