பிரிவின் பயணம்

எதுவும் மாறவில்லை

பின் இரவில் கசியும்
இன்னிசையில்,

ப‌றிமாறிக்கொண்ட
க‌டைசி முத்தத்தின்
ருசியில்,

மதுக்கோப்பையின்
ஒரு கடைசித் துளியில்,

ஒரு பொன்நிறவு
பொழுதில் நிகழ்ந்த,
புணர்ச்சியின்
உச்சத்தில்முனகிய
மெல்லிசையில்,

என் உயிர் வலித்த
உன்மத்த நிலையில்,

பித்தனைப்போல்
உன் பிம்பம்
தேடி அலைகிறேன்

ம்..ம்..ம்
எதுவுமே மாறவில்லை
மிக அரிதாகவே
நிகழும் நம்
சந்திப்புகள் உட்பட…

ம்..ம்..ம்
நீ வ‌ருவ‌த‌ற்கான‌ எந்த
முகாந்திரமும் தெரிவ‌தாய்
இல்லை.

ஒரு
அர‌வ‌ம‌ற்ற‌ ந‌டுநிசியின்
நில‌வொளியில்,

இல‌க்கில்லாம‌ல்,
திசைய‌றியாம‌ல்
வெறுமையாய் தொட‌ர்கிற‌து
என் ப‌ய‌ணம்
உன் நினைவுகளைச்
சுமந்தபடி.

Advertisements