ரகசிய சிநேகிதிக்கு – 1

ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தாய்
மறுகன்னத்தைக் காட்டினேன்
மகிழ்ச்சியோடு …
ஒரு கன்னத்தில் முத்தமிட்டாய்
மறுகன்னத்தைக் காட்டினேன்
மறுப்பேதும் சொல்லாமல் …
அன்பே ஆத்திரமோ,
அரவணைக்க “நீதான்டாஎல்லாமே” என்றாய்.
திட்டுக்கள் கெஞ்சல்களாய்,
கெஞ்சல்கள் கொஞ்சல்களாய்,
கொஞ்சல்கள் சில்மிஷங்கள்களாய்
உருமாறி
ஒர் அழகியபுணர்தலில் முடிந்தது.
Advertisements