தீக்குச்சி

இவள் என்ன கண்ணகியோ?
ஒரு முறை உரசியதற்கே
பற்றி எரிக்கிறாள்.
மானமுள்ள தீக்குச்சி.
Advertisements

துளிப்பா – 1

சாதிக‌ள் இல்லைய‌டி
பாப்பா!
எல்லா ம‌க்க‌ளும்
மேன்மக்க‌ளே!
உத்தப்‌புர‌ம்,பாப்பாப‌ட்டி,கீரிப்ப‌ட்டி.

            ~~~
 
எங்கள் வீட்டு நீருக்கும்
நிறமுண்டு
சாயப்ப‌ட்ட‌றைக் க‌ழிவுக‌ள்.
            ~~~
 
குஞ்சு மிதித்து
முட‌மான கோழிக‌ள்
முதியோர் இல‌ல‌ம்.
            ~~~
 
கோழி மிதித்து
முட‌மான குஞ்சுக‌ள்
குழந்தைக‌ள் காப்ப‌க‌ம்.
            ~~~
 
ந‌வ‌ம்ப‌ர் 14
குழந்தைக‌ள் தின விழா
சிவ‌காசியில் கோலாக‌ல‌ம்.
            ~~~
 
நகரெங்கும் பால‌ம்
அமைப்போம்.
அந்த‌ காண்டிராக்டில்
ஓர் ஊழல் செய்வோம்.
அர‌சிய‌ல்வாதி.
            ~~~